Надійний постачальник рішень для комерційного та промислового ХОЛОДУ

Замовити консультацію

Надійний постачальник рішень для комерційного та промислового ХОЛОДУ

Замовити консультацію

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ

Енергоаудит систем холодопостачання та відновлення тепла спрямовані на вивчення та аналіз енергоефективності систем, пов’язаних із холодопостачанням та відновленням тепла, системами кондиціювання та герметичністю обладнання.

≫ Енергоаудит холодильного обладнання
≫ Види енергоаудиту
≫ Етапи енергоаудиту
≫ Технічні аспекти енергоаудиту
≫ Енергоаудит систем холодопостачання

Энергоаудит

Енергоаудит підприємств із холодопостачанням:

Енергоаудит цих систем дозволяє компаніям та підприємствам не лише зменшити витрати на енергію, але й зробити свій внесок в зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Оптимізація енергоспоживання

 • Ідентифікація та оцінка енерговитрат в системах холодопостачання, включаючи компресори, насоси, вентилятори та інші вузли.
 • Розробка рекомендацій з оптимізації роботи обладнання для зменшення енергоспоживання та підвищення енергоефективності.

Підвищення ефективності систем холодопостачання

 • Аналіз роботи холодильних машин, холодоагентів, теплообмінників та інших компонентів системи.
 • Пропозиції технічних та організаційних заходів для поліпшення ефективності роботи системи холодопостачання.

Оцінка можливостей рекуперації тепла

 • Вивчення систем відновлення тепла в холодильних установках та інших тепловиробляючих процесах.
 • Розробка рішень щодо оптимізації та покращення технологій рекуперації тепла для додаткового використання в виробничих або опалювальних системах.

Перевірка відповідності нормативам та стандартам

 • Перевірка відповідності систем холодопостачання та рекуперації тепла нормативам та стандартам у сфері енергозбереження.
 • Розробка рекомендацій з впровадження нових технологій чи змін до існуючих з урахуванням сучасних стандартів.

Економічна ефективність

 • Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів з зменшення енергоспоживання та покращення енергетичної ефективності.
 • Визначення термінів окупності та розробка рекомендацій щодо впровадження найбільш ефективних рішень.

Екологічна стійкість

 • Оцінка впливу систем холодопостачання та рекуперації тепла на навколишнє середовище.
 • Пропозиції заходів щодо зменшення шкідливого впливу на екологію.

Створення основи для управління енергозбереженням

 • Розробка системи моніторингу та управління енергоспоживанням для постійного контролю та оптимізації роботи систем.
 • Проведення навчання персоналу щодо застосування енергозберігаючих заходів.

Ціна від виробника

Гарні ціни за добру якість

12 місяців гарантії

Сервіс по Україні

Інженерінг

Реалізація проектів під ключ

Власне виробництво

Виконання нестандартних замовлень

Наші проекти

Компанія BMSERVICE займається проектуванням, постачанням та монтажем промислового та комерційного холодильного обладнання в Україні з 2009 року.

Domino’s Pizza

Проект холодопостачання для Domino’s Pizza Холодильне обладнання для виробничого комплексу «Domino’s Pizza» ✓ Поставка та монтаж холодильної сателітної станції Profroid (Франція)✓ Монтаж камер: низько- та середньотемпературних,...

FORNETTI

Проект холодопостачання для FORNETTI Холодильне обладнання для виробництва «Fornetti» ✓ Монтаж камери шокової заморозки ✓ Виготовлення та встановлення холодильної станції на базі гвинтових компресорів Bitzer ✓ Конденсатор та...

  Замовити консультацію
  1. Ваше ім'я

  2. Email

  3. Номер телефону

  Енергетична ефективність стає ключовим фактором у сталому розвитку промислових підприємств. Енергоаудит систем холодопостачання та рекуперації тепла – невід’ємна частина цього процесу, що дає змогу компаніям оптимізувати енергоспоживання та знизити витрати. BMSERVICE надає спеціалізовані послуги з енергоаудиту, забезпечуючи комплексне дослідження системи холодопостачання. Експерти BMSERVICE аналізують роботу компресорів, теплообмінників, холодоагентів та інших компонентів, виявляючи області можливої оптимізації та підвищення ефективності. Одним із ключових напрямків роботи BMSERVICE є холодопостачання та рекуперація тепла. Енергія, що виділяється в процесі охолодження, може бути ефективно використана для інших виробничих потреб. BMSERVICE надає інноваційні рішення по впровадженню технологій рекуперації, що допомагає не тільки скоротити витрати на енергію, а й зробити виробництво більш стійким.

  Розгорнути

  Енергоаудит – загальні поняття

  Енергоаудит – це систематичне та всебічне дослідження енергетичної діяльності організації, будівлі, підприємства або виробничого процесу з метою виявлення та аналізу факторів, що впливають на ефективність використання енергії. Основна мета енергоаудиту полягає у виявленні можливостей підвищення енергетичної ефективності та зниження витрат на електроенергію. Процес енергоаудиту включає наступні етапи:

  • Збір даних та аналіз
  • Вимірювання та оцінка ефективності
  • Ідентифікація можливих покращень
  • Розробка рекомендацій
  • Підготовка звіту
  • Впровадження рекомендацій

  Мета енергетичного обстеження підприємства (енергоаудиту) 

  Економія енергоресурсів та зниження витрат

  Енергоаудит дозволяє виявити області, де можна заощадити енергію, та розробити заходи для оптимізації споживання. Економія енергії впливає на зниження енерговитрат підприємства і, як наслідок, на зниження витрат.

  Збільшення енергетичної ефективності

  Аудит допомагає визначити, наскільки ефективно використовуються енергетичні ресурси для підприємства. Шляхом впровадження ефективних технологій і процесів можна досягти покращення енергетичної ефективності.

  Дотримання стандартів та нормативів

  Енергоаудит допомагає переконатися у відповідності підприємства чинним нормативам та стандартам у галузі енергозбереження та екологічної стійкості.

  Зниження впливу на довкілля

  Енергозберігаючі заходи, впроваджені на основі результатів енергоаудиту, можуть знизити вплив підприємства на навколишнє середовище, включаючи зменшення викидів парникових газів та інших забруднень.

  Підвищення конкурентоспроможності

  Підприємства, що мають ефективну систему управління енергоспоживанням, можуть бути більш конкурентоспроможними на ринку. Енергоаудит може допомогти виявити можливості для покращення та підвищення конкурентоспроможності.

  Керування ризиками

  Енергоаудит дозволяє підприємству виявити потенційні ризики, пов’язані з енергоспоживанням, та розробити стратегії та заходи щодо їх управління.

  Забезпечення надійності енергопостачання

  Проведення аудиту дозволяє виявити вразливості та проблеми в системах енергопостачання підприємства. Розробка плану управління енергоресурсами допомагає забезпечити більш надійне та стійке енергопостачання.

  Стимулювання інновацій

  Енергоаудит може підштовхнути підприємство до впровадження нових технологій та інновацій, спрямованих на скорочення енергоспоживання та підвищення ефективності. Причиною провести енергоаудит можуть бути інші обставини. Наприклад, для введення будівлі в експлуатацію необхідно отримати його енергетичний паспорт. Також підходящим моментом для енергетичного обстеження може стати ремонт, при якому можна виконати повну або часткову заміну системи енергопостачання. Таким чином, енергоаудит підприємств є важливим інструментом для покращення енергетичної ефективності, зниження витрат та дотримання стандартів, що в кінцевому підсумку сприяє більш стійкому та конкурентоспроможному. бізнесу.

  Сфери застосування енергоаудиту

  • Підприємства, діяльність яких характеризується високим рівнем енергоспоживання на одиницю продукції, часто підпадають під зобов’язання проведення енергоаудитів. Це може включати виробництво скла, цементу, сталі та ін.
  • Власники комерційних будівель, таких як торгові центри, офісні будівлі, готелі, також можуть бути зобов’язані проводити енергоаудити. Це спрямовано на оптимізацію систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, освітлення та інших систем.
  • Державні та муніципальні організації можуть бути також зобов’язані проводити енергоаудити для оптимізації енергоспоживання у своїх будинках та інфраструктурі.
  • Підприємства в транспортній галузі, такі як авіакомпанії, автоперевізники та залізничні компанії, також можуть підпадати під вимоги щодо проведення енергоаудитів.

  Важливо зазначити, що перелік підприємств, що підлягають обов’язковому енергоаудиту, може змінюватися відповідно до законодавства кожної країни. Також можуть існувати винятки та додаткові вимоги в залежності від конкретних обставин і регіональних правил. та у відповідь на виклики, пов’язані зі зміною клімату та стійким розвитком. Енергоаудити, що проводяться нашою компанією, є інструментом аналізу енергоспоживання і допомагають підприємствам функціонувати ефективно, скорочуючи свій вуглецевий слід, при цьому зберігаючи свою конкурентоспроможність.