Надійний постачальник рішень для комерційного та промислового ХОЛОДУ

Замовити консультацію

Надійний постачальник рішень для комерційного та промислового ХОЛОДУ

Замовити консультацію

Етапи енергоаудиту

Енергоаудит систем холодопостачання та відновлення тепла – ключовий крок до енергоефективності та стійкості. Процес аудиту включає кілька важливих етапів, спрямованих на виявлення областей оптимізації та підвищення ефективності вашого бізнесу.

≫ Енергоаудит холодильного обладнання
≫ Мета проведення енергоаудиту
≫ Види енергоаудиту
≫ Технічні аспекти енергоаудиту
≫ Енергоаудит систем холодопостачання

Энергоаудит

Основні види енергоаудиту підприємств

Енергоаудит – неот’ємний етап на шляху до енергоефективності. Розрізняють кілька видів енергоаудиту, кожен з яких має свої особливості та спрямований на певні аспекти енергоспоживання.

Первинний енергоаудит

Мета першого енергоаудиту полягає в отриманні загального уявлення про енергетичний стан підприємства на початковому етапі.

На цьому етапі проводиться огляд обладнання, збір первинних даних про споживання енергії, виявлення ключових точок енерговтрат для подальшого формування аудиту з визначенням пріоритетних напрямків для більш детального, комплексного аудиту підприємства.

Вторинний енергоаудит

Це більш детальне дослідження енергетичних процесів та систем підприємства після первинного аудиту.

Вторинний аудит передбачає ретельний аналіз роботи обладнання, вимірювання споживання енергії в різних зонах, визначення ефективності систем для подальшого виявлення конкретних точок оптимізації, розробки детальних рекомендацій щодо необхідних технічних робіт, налаштувань систем чи модернізації обладнання і систем.

Позачерговий енергоаудит

Проведення позачергового аудиту відбувається у випадку змін в енергосистемах та/або при виникненні проблем у роботі обладнання.

При позачерговому аудиті енергосистем, проводиться оцінка змін в споживанні енергії, виявлення можливих несправностей, корекція раніше реалізованих заходів. Реагування на зміни в енергетичних системах дозволяє підтримувати високу ефективність. Комбіноване застосування цих видів енергоаудиту дозволяє підприємствам створювати та підтримувати ефективні стратегії управління енергоспоживанням в довгостроковій перспективі

Ціна від виробника

Гарні ціни за добру якість

12 місяців гарантії

Сервіс по Україні

Інженерінг

Реалізація проектів під ключ

Власне виробництво

Виконання нестандартних замовлень

Наші проекти

Компанія BMSERVICE займається проектуванням, постачанням та монтажем промислового та комерційного холодильного обладнання в Україні з 2009 року.

Domino’s Pizza

Проект холодопостачання для Domino’s Pizza Холодильне обладнання для виробничого комплексу «Domino’s Pizza» ✓ Поставка та монтаж холодильної сателітної станції Profroid (Франція)✓ Монтаж камер: низько- та середньотемпературних,...

FORNETTI

Проект холодопостачання для FORNETTI Холодильне обладнання для виробництва «Fornetti» ✓ Монтаж камери шокової заморозки ✓ Виготовлення та встановлення холодильної станції на базі гвинтових компресорів Bitzer ✓ Конденсатор та...

  Замовити консультацію
  1. Ваше ім'я

  2. Email

  3. Номер телефону

  Енергоаудит підприємств проводиться для оцінки та аналізу енергетичної ефективності, споживання енергії та можливих заходів щодо її зменшення. Оскільки витрати на електроенергію є однією з основних статей витрат, варто застосовувати заходи для найбільшої ефективності цього ресурсу та оберігати своє підприємство від порожніх витрат. У цій статті ми докладніше розглянемо найбільш поширені види енергоаудиту та їх основні етапи.

  Розгорнути

  Первинний енергоаудит та його етапи

  • Підготовка та початок. Встановлюється, що саме ви хочете досягти за допомогою енергоаудиту – зниження витрат, покращення продуктивності, дотримання стандартів і т.д. Збирається первісна інформація – рахунки за енергоспоживання, технічні характеристики обладнання, схеми існуючих систем, історія експлуатації тощо.
  • Оцінка енергоспоживання. Проводиться збір даних про поточне енергоспоживання системи або підприємства. Оцінюється, наскільки поточне енергоспоживання відповідає стандартам та нормативам для вашої галузі.
  • Ідентифікація основних енергоспоживачів. Визначається, яке обладнання є основним споживачем енергії. Вивчаються виробничі процеси, щоб виділити етапи із високим енергоспоживанням.
  • Оцінка теплових втрат та ефективності. Оцінюється стан теплоізоляції та виявляються можливі місця тепловтрат. Проводиться аналіз ефективності роботи обладнання та систем охолодження.
  • Огляд систем керування та регулювання. Перевіряється налаштування обладнання – наскільки системи керування налаштовані оптимально. Виявляється, чи можна покращити процеси за допомогою більш ефективного керування.
  • Складання первинних рекомендацій. Визначаються області, де можна досягти значних змін та покращень. Підготовляється коротке зведення рекомендацій щодо зниження енергоспоживання.
  • Складання звіту та презентація результатів. Документуються всі дані, аналізи та рекомендації. Результати аудиту надаються керівництву організації з акцентом на основні аспекти та виявлені потенційні вигоди.

  Первинний енергоаудит створює основу для подальших детальних досліджень та планування заходів щодо енергозбереження.

  Вторинний енергоаудит та його етапи

  Вторинний енергоаудит є більш детальним і глибоким дослідженням енергосистеми або підприємства, що проводиться після первинного аудиту. При цьому етапі фокусуються більш детальному аналізі даних і конкретних аспектах, виявлених на попередньому етапі. Ось основні етапи вторинного енергоаудиту:

  • Оновлення даних та збір додаткової інформації. Перевірка актуальності даних, отриманих на першому етапі, та оновлення їх за потреби.
  • Додатковий збір інформації. Проводяться додаткові вимірювання та аналізи для більш глибокого розуміння роботи енергосистеми.
  • Детальніший аналіз енергоспоживання. Проводиться індивідуальний аналіз окремих обладнання та систем.
  • Вивчення виробничих процесів.
  • Оцінка ефективності роботи обладнання.
  • Аналіз теплових втрат.
  • Глибокий аналіз систем управління. Вивчається програмне забезпечення систем керування для виявлення можливих покращень.
  • Оптимізація регулювання. Розглядаються можливості для оптимізації регулювання та автоматизації процесів.
  • Аналіз перспективних технологій. Проводиться аналіз сучасних технологічних рішень, які можуть бути впроваджені для покращення енергозбереження.
  • Оцінка вартості та ефективності. Розраховується вартість та потенційна вигода від впровадження нових технологій.
  • Розробка конкретних заходів з енергозбереження. Прописуються конкретні кроки та заходи щодо покращення енергозбереження, включаючи зміни в технологіях та процесах.
  • Оцінка економічної ефективності. Оцінюється економічна ефективність запропонованих заходів та визначається період окупності інвестицій.
  • Складання остаточного звіту та презентація результатів. Підготовляється докладний звіт, що містить усі дані, аналізи та пропозиції.
  • Презентація керівництву. Результати вторинного енергоаудиту надаються керівництву для прийняття рішень та подальшої реалізації запропонованих заходів.< /li>

  Вторинний енергоаудит надає більш глибокі та конкретні рекомендації, які можуть бути реалізовані для підвищення енергетичної ефективності системи.

  Позачерговий енергоаудит та його етапи

  Позачерговий енергоаудит може бути проведений у разі змін у енергоспоживання, впровадження нового обладнання, технологічних змін або інших подій, які можуть вплинути на енергетичну ефективність. Цей вид аудиту призначений для оцінки поточного стану системи та виявлення нових можливостей для оптимізації. Ось основні етапи позачергового енергоаудиту:

  • Аналіз змін та оновлення даних. Вивчаються всі зміни в системі, технології або процесах, які могли вплинути на енергоспоживання. Переглядаються та оновлюються існуючі дані, щоб вони відповідали поточній ситуації.
  • Перевірка обладнання та систем управління. Оцінюється ефективність та правильна робота нового обладнання. Перевіряється робота систем управління, регулювання та автоматики.
  • Додаткові вимірювання та аналізи. Проводяться докладніші аналізи тих чи інших аспектів роботи системи.
  • Оцінка ефективності нових технологій. Оцінюється ефективність нових технологій, які могли бути впроваджені після попереднього аудиту.
  • Рекомендації щодо додаткових покращень. Пропонуються заходи щодо додаткової оптимізації, засновані на нових технологіях або змінах.
  • Оцінка відповідності стандартам та нормативам. Визначається, чи відповідає система поточним стандартам та нормативам. У разі потреби пропонуються коригування для відповідності вимогам.
  • Розрахунок економічної ефективності. Оцінюється економічна ефективність додаткових заходів щодо покращення. Розраховується тимчасовий період окупності запропонованих інвестицій.
  • Оновлення звіту та презентація результатів. Переглядається та оновлюється звіт з енергоаудиту. Результати аудиту надаються керівництву та надаються нові рекомендації.

  Позачерговий енергоаудит дозволяє своєчасно реагувати на зміни в системі та максимально ефективно використовувати нові технології та процеси для дотримання вимог енергозбереження. Кожен з цих видів енергоаудитів має свої характеристики та застосовується залежно від конкретних потреб організації або системи. Оптимизуйте свої енергетичні витрати з нами! Зв’яжіться з нами вже зараз для отримання безкоштовної консультації з енергоаудиту та дізнайтеся, як покращити ефективність вашого бізнесу.